torsdag 1. april 2021

Pelargonium punctatumPelargonium punctatum tilhører seksjonen Hoarea. Den er en geofyt med en rotknoll som er 1,4 til 3 cm lang. Når den blomstrer kan den bli opp til 10 til 30 cm høy. Den vokser i vestre og nordre Kapprovinsen i Sydafrika. Ofte vokser den i åpent landskap under busker som gir litt skygge. Den trives i sand og steinete jordsmonn.Den ble samlet på slutten av 1700-tallet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar